Tổ chức sự kiện và giải pháp truyền thông theo yêu cầu

Tổ chức sự kiện, truyền thông Đà Nẵng, điểm đến yêu thích Đà Nẵng, Chợ Đà Nẵng, trung tâm mua sắm Đà Nẵng, dự báo thời tiết Đà Nẵng.

Phát triển mô hình thiết kế và sản xuất sự kiện theo định hướng nghệ thuật, tổ chức triển khai các gói giải pháp truyền thông marketing đa phương tiện, xúc tiến các chương trình liên kết Doanh nghiệp, bán hàng thuê... nhằm mục đích để nâng cao giá trị thị trường lĩnh vực sự kiện và giải trí của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.