Đào tạo – Chuyển giao và cho thuê nhân sự

“Giải pháp kiến thức – thái độ và kỹ năng chuyên nghiệp”. Các đơn vị mới thành lập, các chi nhánh đại diện khi đi vào hoạt động thực tiễn muốn rút ngắn thời gian và cụ thể hóa nhân lực giỏi cho đơn vị của mình.

Chúng tôi đảm nhận cho bạn phát triển nguồn lực, đào tạo tuyển dụng theo yêu cầu và chuyển giao nhân sự.