Tái cấu trúc và nhận diện thương hiệu tổng thể

Nhận diện thương hiệu tổng thể và dịch vụ thay đổi chuyển nhượng mua bán thương hiệu. Nếu cảm thấy thương hiệu phát triển chưa tương xứng, bản sắc của một thương hiệu bằng hình ảnh chưa hoàn mỹ, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu là một hệ quả tất yếu. Và khi một thương hiệu đến lúc cần chuyển nhượng hoặc nhượng quyền vì các yếu tố cấp thiết trong kinh doanh hãy để chúng tôi giúp bạn.