Thống kê thị trường và quảng cáo Thương mại

Chúng tôi có đội ngũ cộng tác viên bán cơ hữu hùng hậu và nguồn lực tư vấn cơ hữu chuyên nghiệp. Rất hân hạnh được hợp tác để có thể triển khai các bước thống kê thị trường một cách hiệu quả nhất.

Các công cụ như “thống kê quần chúng, thống kê internet, thống kê qua điện thoại, quảng cáo truyền thông đa phương tiện”