Tổ chức Team Building tại Đà Nẵng

Team Building Đà Nẵng: Chương trình nhằm mục đích huấn luyện kỹ năng làm việc nhóm, dựa trên các trò chơi khác nhau để cho những người tham gia trải nghiệm các tình huống, các thử thách … qua đó rút ra các bài học thực tiễn trong công việc, nhằm điều chỉnh thái độ và hành vi cá nhân trong khi làm việc chung với nhau trong cùng một tổ chức hay một tập thể chưa hề quen biết.

Teambuilding – xây dựng đội ngũ là một thuật ngữ chuyên dùng để chỉ các hoạt động hỗ trợ việc hình thành một đội làm việc hiệu quả. Team building thực chất là một khóa học (thông thường được tổ chức ngoài trời) dựa trên các trò chơi khác nhau để cho học viên (những người tham gia) trải nghiệm các tình huống trước sau dựa trên các câu hỏi của giảng viên (facilitator) để rút ra các bài học thực tiễn trong công việc, nhằm điều chỉnh thái độ và hành vi cá nhân trong khi làm việc chung với nhau cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức.

Làm việc theo nhóm là một nhu cầu có ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực và đặc biệt ngày nay, trong các doanh nghiệp lớn (đã lớn hay đang phát triển từ nhỏ trở nên lớn), công việc ngày càng được chia nhỏ cho từng nhóm thực hiện và mỗi nhóm thực hiện một phần công việc, không một cá nhân hay một nhóm nhỏ nào có thể tự thực hiện được toàn bộ một kế hoạch tổng thể.

Điểm thú vị của sự phát triển này chính là ở chỗ: công việc lớn được hoàn thành theo kế hoạch, mỗi kế hoạch thường có nhiều mục tiêu nhỏ trong quá trình hoàn thành mục tiêu cuối cùng và cứ như thế, mục tiêu ngày một chia nhỏ, chia nhỏ cho đến khi từng cá nhân có thể tự thực hiện được công việc của mình trong một chuỗi các công việc có liên quan đến nhau một cách hữu cơ của việc đạt đến mục tiêu cuối cùng. Khi đó, vai trò của mỗi cá nhân lại có vẻ như không thay đổi, nghĩa là nhìn bề ngoài thì mỗi người tự làm việc của mình, đầu giờ làm và cuối giờ kết thúc đi về!
Quy luật chung thì cũng không thay đổi gì, đó là mỗi người, không phân biệt theo bất kỳ thước đo nào, cũng đều có 8 giờ làm việc công, 8 giờ ngủ và 8 giờ dành riêng cho mình. Điều này đã được một vị vua từ thời xưa quy định và nhiều ngàn năm trôi qua, quy tắc này cũng không có gì khác.
Mỗi ngày qua đi, công việc có vẻ như lặp đi lặp lại và dần dần từng cá nhân không còn nhìn ra được sự phụ thuộc lẫn nhau. Khi đó bắt đầu phát sinh sự kém hiệu quả trong toàn bộ quá trình hoàn thành công việc.
Cũng có khi trong đội có một hoặc một vài nhân sự mới, những người này được tuyển dụng vào với một bản mô tả công việc, thường là không nói lên sự liên lạc của vị trí làm việc đến kết quả chung của toàn bộ quy trình.
Hoạt động xây dựng đội ngũ phát sinh chính là để khắc phục các lỗi hệ thống của một tổ chức lớn, thông thường từ 200 nhân sự trở lên thì hoạt động này sẽ thực sự phát huy hiệu quả khi áp dụng.
Nói cách khác, teambuilding chính là một hoạt động nhắc nhở từng thành viên trong công ty, trong từng phòng về ý nghĩa của sự hợp tác thông qua hình thức của trò chơi một cách vui vẻ, bởi những người vui vẻ! Như vậy hiệu quả của lời nhắc nhở đó cao hơn nhiều so với một cuộc họp chính thức toàn công ty thông báo về yêu cầu công việc mới.