Tư vấn và chăm sóc khách hàng theo yêu cầu

Chúng tôi có con người nguồn nhân lực, tổng đài dịch vụ và cơ sở hạ tầng công nghệ nhằm đảm nhiệm các giải pháp tư vấn chuyên nghiệp đến với khách hàng của bạn…bao gồm các giải pháp như:

– Giải pháp trực tiếp

– Giải pháp internet

– Giải pháp qua điện thoại hoặc

– Giải pháp yêu cầu tích hợp